Условия за Ползване

Общи Условия за ползване на web сайт на DAVIDO

Следните условия са условията на споразумението между Вас и DAVIDO. Осъществявайки достъп, браузвайки и/или използвайки този уеб сайт, Вие автоматично потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте се съгласили да бъдете обвързани от тези условия, както и че ще спазвате всички намиращи приложение законови и други разпоредби. Ако не приемате тези условия, моля не ползвайте този уеб сайт.

Всички изображения, текст и др. са със запазени права, и само за лично ползване. Откъси от сайта могат да бъдат копирани, съхранявани и публикувани САМО И ЕДИНСТВЕНО чрез писмено разрешение.

Този web сайт може да съдържа други бележки за собственост и информация за авторски права, условията за които трябва да бъдат съблюдавани и изпълнени. Информацията на този web сайт може да съдържа технически неточности или печатни грешки.

*Обозначените в рекламните брошури отстъпки са валидни за артикули, за които не е обявена друга промоция. Всички цени са в лева с включен ДДС.

Информацията може да бъде променяна или обновявана без предизвестие. DAVIDO може да прави подобрения и/или изменения в продуктите и програмите, описани в тази информация, по всяко време и без предизвестие.

Разгледайте внимателно показаните материи и цветово съчетание в сайта, възможно е електронното изображение да е променило нюанса на цветовете. DAVIDO ви съветва , след като изберете конкретен продукт, заповядайте да го видите в най-близкия до вас магазин. DAVIDO не поема отговорност за точността на предоставяната информация и изображения. Получателят използва тази информация на собствена отговорност.

DAVIDO съветва – за по-голяма сигурност, позвънете на телефоните за контакти за да получите повече информация . DAVIDO не предоставя гаранции, че отчетените при използването на предоставяната от DAVIDO информация проблеми ще бъдат разрешавани. Чрез предоставянето на информация DAVIDO не предоставя никакви лицензи за авторски права, патенти или други права върху интелектуална собственост.

DAVIDO не носи отговорност за никой друг web сайт, до който можете да достигнете чрез този. Когато осъществявате достъп до web сайт извън този на DAVIDO, дори ако той включва логото на DAVIDO, моля приемете, че сайтът е независим от сайта на DAVIDO, и че DAVIDO няма контрол върху съдържанието на този web сайт. Връзка от друг сайт към сайта на DAVIDO не означава, че DAVIDO подкрепя или поема отговорност за съдържанието или употребата на такъв web сайт. От вас зависи да вземете предпазни мерки, за да се убедите, че всичко, избрано за употреба от вас, не съдържа вируси, “червеи”, “троянски коне” и други обекти с разрушителна природа.

Задълженията на DAVIDO относно продуктите и услугите на компанията се управляват само от договорите, по които те се предоставят. Ако придобиете продукт или услуга от DAVIDO извън този сайт и без споразумение, този продукт или услуга се предоставят “ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА”, без никакви гаранции, явни или неявни, и използването на този продукт или услуга е на ваша отговорност.

Доколкото е позволено от приложимия закон, DAVIDO при никакви обстоятелства не е отговорен за всякакви преки, непреки, специални или последващи щети от използването на този web сайт, или от всеки друг свързан web сайт, включително, без ограничения, всякакви пропуснати ползи, прекъсване на дейността, загуба на програми или други данни на информационната ви или друга система, дори ако изрично сме били уведомени за възможността от възникването на такива щети.

Дизайнът, структурата и съдържанието на тази Интернет страница са предмет на авторско право и се защитават от закона. Изключителното им право на ползване принадлежи на DAVIDO. Потребителите могат да отпечатват отделни страници, изображения, лога и др. от сайта, при условие, че не премахват идентифициращите ги авторски знаци, търговски марки и други.

DAVIDO има право по всяко време да преразглежда тези условия, обновявайки настоящото обявление. Използвайки този уеб сайт Вие се съгласявате, че ще бъдете обвързани от всички направени промени, като се задължавате периодично да посещавате тази страница, за да се запознавате с текущите условия.

Важат законите на българското право.

18 Март 2011 г.
гр. София

Rate this postBe Sociable, Share!